Vaste opstelling

Grave in vogelvucht

Van mamoet tot moderne architectuur

In de oudbouw uit 1688 is gezorgd dat de inrichting niet afleidt van de aanblik van het prachtige poortgebouw, de Hampoort. De vestingbouw en de belegeringen van Grave staan in deze zaal als onderwerpen centraal. 

Er is een vitrine, waarin archeologische vondsten uit de periode van de bouw van de vesting van Grave te zien zijn. In een digitale tafel is de geschiedenis van de vesting te ontdekken. Voor kinderen is er een educatief spel opgenomen. Het symbool van een piekenier laat hier en ook op andere plekken in beide zalen zien waar iets speciaal voor kinderen te doen is. De grote maquette is een opvallende blikvanger en geeft een beeld van de vestingstad Grave in 1845. In het bijbehorende touchscreen aan de wand kunnen bezoekers over allerlei onderdelen van de maquette meer informatie vinden in tekst en beeld. De maquette is ook het startpunt van de vele stadswandelingen die geboekt kunnen worden via Toeristisch Informatiepunt Grave.

Van mamoet tot moderne architectuur.

In de Midden-zaal is de (voor)geschiedenis van Grave van de prehistorie tot nu (moderne architectuur) uitgewerkt in zes thema’s. Het verhaal achter elk thema wordt verteld aan de hand van voorwerpen, afbeeldingen, tekst en soms een audiofragment. Dat Grave de meestbelegerde stad is wordt heel duidelijk gemaakt. Speciale aandacht is er ook voor de geschiedenis van de Blindeninstituten in Grave. Unieke oude filmbeelden zullen hier te zien zijn en onder de vitrines zijn voeldozen gemaakt.

Naast losse tafelvitrines zijn er  kleine vitrinekastjes aan de wanden. Door de verduistering van de zaal in combinatie met een uitgebalanceerde verlichting ontstaat een spannende sfeer. Er zijn  bijzondere prenten te zien, opgegraven aardewerk, gereedschappen, wapens en andere gebruiksartikelen. We zijn ook stil bij de nieuwe architectuur van Grave; gebouwen met namen van bekende architecten worden getoond. In de stad zelf zijn deze gebouwen te bezoeken. Een nieuwe visie op stad is te zien op een maquette aan de laatste wand.

Deel dit