Organisatie

Over ons

Stichting Graafs Erfgoed
In de loop van 2016 heeft het bestuur van Graeft Voort een beheerstichting ‘Stichting Graafs Erfgoed’ in het leven geroepen, waaronder ‘Stichting Graeft Voort’ ressorteert als exploitant van het Stadsmuseum Grave en het bijbehorend Graafs Kazematten Museum, het Kenniscentrum Architectuur en Kenniscentrum Graafs Geheugen.

Doelstelling
Voorheen was het doel van de stichting voornamelijk kennis vergaren; nu is het accent verlegd naar een veel sterker publieksgerichte functie op basis van alle beschikbare relevante kennis. De geschiedenis van stad en streek wordt zowel aantrekkelijk gepresenteerd in beide musea als overgedragen in de vorm van lezingen, bijeenkomsten en andere manifestaties.

Oprichting
Op 14 dec. 1977 werd de Stichting Graeft Voort opgericht door Tom Hamers †, Jean Laguette †,
Martien Koolen en oud-deken W.J.A. van Haaren †.

Bestuur Stichting Graeft Voort
H.C. Peppinck (voorzitter)
H.A.M. de Jong - Mertens (secretaris)
E.M.P. van Paasen (penningmeester)
H. Smits (collectiebeheerder)
H.J.M. Pouwels-Toebast (lid)

Leden dagelijks bestuur
C.H.J.M. van den Broek (vrijwilligerscoordinatie)
H.H.M. van Lieshout (historica)                                                          A.Fest (toerisme)
A.A. Koopman (beheerder)

Nevenfuncties bestuur
Het bestuur is aangevuld met diverse uitvoerende commissies van wisselende samenstelling. Het bestuur van Stichting Graeft Voort en het Stadsmuseum Grave bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele beloning of kostenvergoeding. 
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ereleden Stichting Graeft Voort
Oud-deken W.J.A. van Haaren †
Jean Laguette †
Tom Hamers †
Harry Peters  †
Martien Koolen (beschermheer)
J.F.C.M. Timmermans (beschermheer)

Deel dit