Organisatie

Over ons

Stichting Graafs Erfgoed
In de loop van 2016 heeft het bestuur van Graeft Voort een beheerstichting ‘Stichting Graafs Erfgoed’ in het leven geroepen, waaronder ‘Stichting Graeft Voort’ ressorteert als exploitant van het Stadsmuseum Grave en het bijbehorend Graafs Kazematten Museum, het Kenniscentrum Architectuur en Kenniscentrum Graafs Geheugen.

Doelstelling
Voorheen was het doel van de stichting voornamelijk kennis vergaren; nu is het accent verlegd naar een veel sterker publieksgerichte functie op basis van alle beschikbare relevante kennis. De geschiedenis van stad en streek wordt zowel aantrekkelijk gepresenteerd in beide musea als overgedragen in de vorm van lezingen, bijeenkomsten en andere manifestaties.

Oprichting
Op 14 dec. 1977 werd de Stichting Graeft Voort opgericht door Tom Hamers †, Jean Laguette †,
Martien Koolen en oud-deken W.J.A. van Haaren †.

Bestuur
H.C. Peppinck (voorzitter)
H. Smits (penningmeester)
J. de Jong - Mertens (secretaris)
E.A.M. Graafsma -van der Eerden (communicatie)
J.F.C.M. Timmermans
C.H.J.M. van den Broek
J.M. Pouwels-Toebast
H.H.M. van Lieshout
J. de Haan

Het huidige bestuur telt tien leden, aangevuld met diverse commissies van wisselende samenstelling.
Het bestuur van Stichting Graeft Voort (Stadsmuseum Grave) bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele beloning of kostenvergoeding. Voor nevenfuncties zie onder ANBI.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Harry Peppinck; Penningmeester: Henk Smits; Secretaris: Jet de Jong- Mertens

Ereleden Stichting Graeft Voort
Oud-deken W.J.A. van Haaren †
Jean Laguette †
Tom Hamers †
Harry Peters
Martien Koolen

Deel dit

Stadsmuseum Grave

St. Elisabethstraat 10a
5361 HK  Grave
(0486) 47 59 48
info@stadsmuseumgrave.nl

Volg ons op Facebook

Entree

Volwassenen €4
Museumkaart, Vrienden van en jongeren tot 18 jaar gratis

Groepen van 6  of meer €3,- pp

Het museum is rolstoeltoegankelijk

Openingstijden

wo t/m vr 12 uur-16.30 u
za + zo 13–16.30 u

Daarnaast voor groepen en rondleidingen op afspraak en aanvraag

Reservering alleen voor groepen van 10 of meer

Pers & reserveren

Voor inlichtingen of beeldmateriaal, en aanvragen voor rondleidingen:
info@stadsmuseumgrave.nl
(0486) 47 59 48