ANBI

Fiscaal aantrekkelijk schenken

Het museum kan uw steun bijzonder goed gebruiken voor de herinrichting, aankopen, restauraties, onderzoek, tentoonstellingen en educatieve programma’s.
Schenken kan eenmalig, maar ook structureel met een vast bedrag over een langere periode. Als u een schenking doet, kunt u zelf bepalen waar uw bijdrage naartoe gaat: het museum als geheel, een tentoonstelling, een specifiek educatief project of de collectie. Zo wordt geven nog leuker!
Begunstigers van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 

De Stichting Graeft Voort is een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Schenkingen mag u in veel gevallen in mindering brengen op uw fiscale jaarinkomen. Wanneer u ons museum steunt met een vast bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar, dan maakt de Geefwet een extra giftenaftrek van 25% mogelijk. Wij hoeven geen belasting te betalen over uw gift.

Doneer nu
Elke eenmalige donatie – groot of klein – is meer dan welkom!
NL53 RABO 0117 1040 00
Ten name van Stichting Graeft Voort.

Graag vermelden ‘Eenmalige donatie’.
Als u uw contactgegevens achterlaat, kunnen we bedanken.
U kunt ook via onderstaande knop doneren.

Nu €25,– doneren

Stichting Graeft Voort

Stichting Graeft Voort (Graafs Museum / Graafs KazemattenMuseum) is een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) sinds 1 januari 2012. Een culturele ANBI is voor minstens 90% actief op cultureel gebied.

Het doel van Stichting Graeft Voort is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het Graafs heem in brede kring. De Stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door het: opsporen, inventariseren, en toegankelijk maken van datgene wat geestelijk of materieel (vanaf het verste verleden tot op de dag van vandaag) in Grave en omgeving het leven van de stad en haar bewoners heeft bepaald;
Bestuderen van de gegevens die hierdoor aan het licht komen; Verwerven, veiligstellen en toegankelijk maken van wat de geschiedenis van de stad en haar bewoners duidelijk maakt;
Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van overheden, particulieren en anderen omtrent het behoud van Graafs erfgoed; Onderhouden en bevorderen van de contacten met en tussen degenen die geïnteresseerd zijn in het verleden en heden van Grave, door lezingen en publicaties over de Graafse geschiedenis.

Met het oog hierop heeft de Stichting het Graafs Museum opgericht en het Graafs KazemattenMuseum geïncorporeerd.

Stichting Graeft Voort onderschrijft en werkt volgens de Governance Code Culture, de Ethische Code voor Musea en de Leidraad Afstoting Museale Objecten.

Naam van de organisatie:
Stichting Graeft Voort, Graafs Museum, Graafs KazemattenMuseum

RSIN/fiscaal nummer:
0063 95 909

Post- en bezoekadres:
St. Elisabethstraat 10a
5361 HK  Grave

Telefoonnummer
(0486) 47 59 48

E-mailadres
info@graafsmuseum.nl

PDF-documenten
Doelstellingen
Beleidsplan 2019-2023
Financieel jaarverslag 
Jaarverslag 2018
Nevenfuncties

Stichting Vrienden van het Graafs Museum

Stichting Vrienden van het Graafs Museum is aangewezen als ANBI en Culturele ANBI sinds 29 mei 2013.

In het beleidsplan kunt u lezen over de doelstellingen, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, de namen van de bestuurders en een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Financiën staan in het jaarverslag.

Omdat zowel Stichting Graeft Voort als Stichting Vrienden van het Graafs Museum zijn aangewezen als Culturele ANBI mag u bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting de door u gedane gift verhogen met 25%.

Naam van de organisatie
Stichting Vrienden van het Graafs Museum

RSIN/fiscaal nummer
8528 52 356

Post- en bezoekadres
St. Elisabethstraat 10a
5361 HK  Grave

Telefoonnummer
(0486) 47 63 17

E-mailadres
vrienden@graafsmuseum.nl

Deel dit

Stadsmuseum Grave

St. Elisabethstraat 10a
5361 HK  Grave
(0486) 47 59 48
info@stadsmuseumgrave.nl

Volg ons op Facebook

Entree

Volwassenen €4
Museumkaart, Vrienden van en jongeren tot 18 jaar gratis

Groepen van 6  of meer €3,- pp

Het museum is rolstoeltoegankelijk

Openingstijden

wo t/m vr 12 uur-16.30 u
za + zo 13–16.30 u

Daarnaast voor groepen en rondleidingen op afspraak en aanvraag

Reservering alleen voor groepen van 10 of meer

Pers & reserveren

Voor inlichtingen of beeldmateriaal, en aanvragen voor rondleidingen:
info@stadsmuseumgrave.nl
(0486) 47 59 48