21 januari tot en met 16 april 2023  
Beelden plaquette
Middeleeuwse beelden

Verzameling Kees Goossens

Middeleeuwse beelden

Kees Goossens werd als achtste kind geboren in het gezin Goossens. Zijn vader werd in 1925 burgemeester van de gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. Vader Goossens bekleedde deze positie tot 1952. Kees trouwde en kreeg drie kinderen. Hij ging met zijn gezin wonen in Grave. In de jaren ‘70 begon hij te verzamelen. Eerst ging zijn interesse uit naar zeventiende- en achttiende-eeuws gebruiksaardewerk, maar al snel trok de beeldhouwkunst zijn aandacht. In de loop van de tijd ontstond zo een eigen ‘museum’ aan de Maasstraat in Grave. Tijdens zijn vele reizen groeide een netwerk van antiquairs en verzamelaars en zo bouwde hij zijn verzameling uit. De meeste aankopen deed hij in de jaren ‘80.

De beelden uit de collectie Goossens dragen sporen van de populariteit van Middeleeuwse beeldhouwcentra. Veel beelden zijn in de loop der eeuwen overschilderd en ‘versneden’. Zorgvuldige restauratie heeft tot resultaat dat de beelden in een goede staat verkeren, ook na eeuwenlang ‘gebruik’. In Grave getuigen tegenwoordig nog enkele beelden in de Elisabethkerk van de Middeleeuwse kunst in de stad. De beeldenstorm van 1566 zorgden ook hier voor een kaalslag in het kerkinterieur. Maar gelukkig zijn deze beelden in de loop van vierhonderd jaar zorgvuldig bewaard en gerestaureerd. Kees Goossens maakte zelf deel uit van de restauratiecommissie.

Vlaamse schilderijen uit de Middeleeuwen zijn over de hele wereld bekend. De gebroeders Van Eyck, Rogier van der Weyden en Gerard David, Hans Memling en Pieter Pourbus, pronken in vele musea. Maar de beeldhouwkunst uit die periode is veel minder bekend en gewaardeerd. Toch maakten schilders en beeldhouwers gebruik van vergelijkbare onderwerpen in dezelfde beeldtaal en met herkenbare attributen.

In de collectie in het Stadsmuseum zijn vooral Jezus, Maria en haar moeder Anna op veel verschillende manieren te zien. Daarnaast tonen heiligen, zoals Catharina en Antonius, hun identiteit met hun kenmerkende attributen: werktuigen, dieren en duivelse monsters die in verband staan met hun levensgeschiedenis. (www.stadsmuseumgrave.nl)

Z

Deel dit