Advies en consultatie

Kent u het Graafs Geheugen?

Vragen info@stadsmuseumgrave.nl

Geschiedenis

Op 29 mei 1619 eindigde de Synode van Dordrecht. Door deze serie kerkelijke bijeenkomsten werd het remonstrantisme, een stroming in de protestantse kerk, verboden. Predikanten die deze leer waren toegedaan, moesten overal het veld ruimen. Ook in Grave stonden remonstrantse predikanten: het waren Henricus Hollingerus en Godefridus Paludanus. Prins Maurits als heer van Grave en het Land van Cuijk beval hen te vertrekken. Hollingerus deed dat in juli, Paludanus kreeg uitstel wegens ziekte. In een brief aan het stadsbestuur beklaagde hij zijn lot. Hij moest, zo schreef hij, nu voor de tweede keer vluchten; de eerste keer was dat als foetus geweest in de buik van zijn moeder, toen zijn ouders Grave ontvluchtten omdat ze protestants waren. Paludanus' klachten hielpen hem niet. Toch raakte hij een snaar bij het bestuur. Hij kreeg een akte over zijn goede burgerlijk gedrag en een brief waarmee hij tolvrij over de Maas kon reizen. Het Stadsmuseum Grave heeft een nieuw aanbod voor iedereen die een spreekbeurt of een werkstuk moet maken.  Leny van Lieshout (historica) en Martien Koolen (archeoloog) van Graeft Voort zijn via info@stadsmuseumgrave.nl  bereikbaar voor iedereen, jong en oud, die meer wil weten over onderwerpen als archeologie, bodemvondsten, straatnamen, de Tweede Wereldoorlog, de Zuiderwaterlinie, Jan van Cuijck, de onderaardse gangen, leven in een middeleeuwse stad, de geschiedenis van een huis of familie en wat al niet meer.

Je kunt ook de Graafse bibliotheek bezoeken waar veel boeken over de Graafse geschiedenis staan en ook het internet biedt hulp. Wie hulp nodig heeft om onderwerpen te vinden of om ze door te nemen, kan een email sturen. Wie een onderwerp zoekt, is ook van harte welkom. Wilt u direct geholpen worden met een vraag, bel dan naar het museum. U kunt ook een afspraak maken via info@stadsmuseumgrave.nl. Wilt u iets weten over de geschiedenis van Escharen, Gassel of Velp dan roepen we de deskundigheid in van de heemkundekringen in die kernen.

Deel dit