Organisatie

    Stichting Graeft Voort

Oprichting
De Stichting Graeft Voort is op 14 december 1977 opgericht door Tom Hamers †, Jean Laguette †, M. Koolen en oud-deken W.J.A. van Haaren †
De stichting is de exploitant van het Stadsmuseum Grave, het bijbehorend Kazemattenmuseum Grave en het Kenniscentrum Graafs Geheugen. Het bestuur van Stichting Graeft Voort en het Stadsmuseum Grave bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning of kostenvergoeding. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Doelstelling
De stichting vergaart kennis en maakt deze  publiekelijk beschikbaar. Beide musea presenteren op een aantrekkelijk manier de geschiedenis van stad en streek. Het museum organiseert lezingen, bijeenkomsten en geeft publicaties uit.

De stichting spoort op, inventariseeert, en maakt toegankelijk wat geestelijk of materieel (vanaf het verste verleden tot het heden) in Grave en omgeving het leven van de stad en haar bewoners heeft bepaald;
Bestudeert de gegevens die hierdoor aan het licht komen;
Verwerft, stelt veilig en maakt toegankelijk wat de geschiedenis van stad en bewoners duidelijk maakt;
Adviseert overheden, particulieren en anderen over behoud van (Graafs) erfgoed;
Onderhoudt en bevordert contacten met en tussen degenen die geïnteresseerd zijn in verleden en heden van Grave.

Culturele ANBI
Stichting Graeft Voort (Stadsmuseum Grave / Graafs KazemattenMuseum) is sinds 2012 een culturele ANBI.
RSIN/fiscaal nummer: 0063 95 909

Werkwijze
Stichting Graeft Voort onderschrijft en werkt volgens de Governance Code Culture, de Ethische Code voor Musea en de Leidraad Afstoting Museale Objecten. Het museum is een geregistreerd museum.

Bestuur
H.C. Peppinck (voorzitter)*
H.A.M. de Jong-Mertens (secretaris)*
E.M.P. van Paasen (penningmeester)*
H. Smits (collectiebeheerder)
H.J.M. Pouwels-Toebast (lid)
* deze drie bestuursleden vormen het Dagelijks Bestuur

Bestuurscommissie

Dr. H.H.M. van Lieshout (historica) 
T. Geenen (Graafs Kazemattenmuseum)
G. Noordewier (tentoonstellingen)
A.A. Koopman (beheerder)
A. Fest (TIP)

Nevenfuncties bestuur
H.C. Peppinck: Peppinck Support; st. Beit Jiddi (Palestijnen Libanon)
H.A.M. de Jong-Mertens: bestuurslid Stichting Kunst in het Kerkje
E. van Paasen: voorzitter Fotoclub De Soos
H. Smits: geen
Ir. J. Toebast: specialist landelijke bouwkunst Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (hoofdfunctie), nevenfuncties: voorzitter Velps Heem; lid Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden

Ereleden
Oud-deken W.J.A. van Haaren †
J. Laguette †
T. Hamers †
H. Peters †
M. Koolen (beschermheer)
J. Timmermans (beschermheer)

PDF-documenten
Doelstellingen
Beleidsplan 2019-2023
Financieel jaarverslag 2022
Jaarverslag 2019-2021
Jaarverslag 2022