Educatie

Schoolprogramma’s: een pakket voor docenten

Het Stadsmuseum Grave heeft een groot en gevarieerd aanbod voor scholen. Ongeveer 1.200 schoolkinderen van zowel basis- als voortgezet onderwijs maken nu al gebruik van ons uitgebreide aanbod van projectgerichte scholing. Niet alleen scholen uit Grave maar o.a. ook uit Cuijk, Mill, Zeeland, Nederasselt, Reek en Oeffelt komen het museum en de stad Grave bezoeken.

Wij betrekken scholieren op een aantrekkelijke manier en op hun eigen niveau bij geschiedenis en cultuur.

Heel veel scholen werken tegenwoordig bij Wereld Oriëntatie met Jeelo (Je eigen leeromgeving). Van de 12 onderwerpen over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en burgerschap, EHBO en verkeer heeft de Werkgroep Educatie van het Stadsmuseum Grave er meerdere uitgewerkt die aansluiten op de bestaande kerndoelen. Dit bieden wij ook aan in het museum. 

Bij een bezoek aan school bespreekt een medewerker van de Werkgroep Educatie de doelen met de leerkrachten. Wij bieden ondersteuning op maat in het museum of we komen naar de scholen toe. Verder geven we rondleidingen en workshops, en maken we de kinderen bekend met het onderaardse gangenstelsel van de stad Grave. Ook nemen we groepen kinderen mee naar de kazematten bij de brug over de Maas, die als museum zijn ingericht.

De Werkgroep Educatie bestaat uit de stadsarcheoloog en mensen met ruime onderwijservaring. Heb je een idee voor of een vraag over een ander schoolproject? We helpen je daarbij. Bekijk hier het Educatie Kunst- en Cultuuraanbod.

Wat is het je waard?

Een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden gewone mensen voor moeilijke keuzes. In oorlogstijd kan een keuze grote gevolgen hebben. Het afwegen van dilemma’s staat centraal in het project Wat is het je waard?

De werkgroep Educatie heeft samen met Erfgoed Brabant Academie lesmateriaal gemaakt waarbij Graafse, historische gebeurtenissen uit de oorlog dichtbij gehaald worden. 

Het project is geschikt voor groep 7/8 van het basisonderwijs en klas 1/2 van het voortgezet onderwijs.

Archeologische tuin

Archeoloog in een dag

Ook een dagje archeoloog zijn? Bij ons kunnen kinderen leren hoe je opgravingen doet. De Archeologische tuin ligt pal naast het museum.
Met een hesje aan, een troffeltje en een kwast in de hand, mogen ze de tuin ‘afgraven’. Sommige vondsten mogen zelfs mee naar huis genomen worden! Initiatiefnemer is de aan het Stadsmuseum Grave verbonden amateur archeoloog Martin Koolen.

Bezoek de Archeologische tuin én het Stadsmuseum Grave o.l.v. een gids:
Mogelijk tussen April en Oktober. Kosten: € 40,- Geschikt voor groep 1-8. 
Duur: voor groep 1-4: ± 1,5 uur | voor groep 5-8: ± 2,5 uur.

Deel dit