Vanaf 10 maart

Goed geschoten!
Vier schuttersgilden in beeld

De schuttersgilden

Het Graafs Museum kan met vier schuttersgilden in haar omgeving een representatief beeld van de schutterij tonen. In de tentoonstelling 'Goed Geschoten, vier schuttersgilden in beeld', zien we de schuttersgilden dan ook met hun rijk cultuurhistorische collectie. Objecten, kleding, geweren en vaandels en natuurlijk de trommels zijn te zien, net als foto’s uit het jaar 2018. De fotoclub de Soos heeft een jaar lang de gildeactiviteiten in beeld gebracht.

Het verhaal van de schutterij gaat terug tot in de middeleeuwen.

De schutterij, voortgekomen uit kerkelijke broederschappen, bestond uit burgers, die het dorp of de stad beschermden en verdedigden tegen een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers. Ze hielpen ook bij natuurrampen, besmettelijke ziekten en begrafenissen. Binnen de stad werden ze aangesteld om de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

Bij al deze taken, hoorde ook feestelijkheden, zoals  de teeravonden en het Koningsschieten. Vandaag de dag ziet men de zilverdragers lopen met eeuwenoud koningszilver. Het oudste koningszilver is van het Cloveniersgilde uit Grave en stamt uit 1529.

Vandaag de dag bestaan er alleen nog de folkloristische schutterijen. Zij hebben alleen nog een sociale, culturele en toeristische functie. In november 2013 werd bekendgemaakt dat de schuttersgilden in Noord-Brabant op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst is.

Conservator van deze tentoonstelling is Jan Timmermans; Studio Weijsters en Kooij verzorgen de vormgeving. De gilden van Grave, Gassel en Escharen, Velp stellen hun collectie tentoon. Fotoclub de Soos draagt zorg voor het beeldmateriaal.

Deel dit